Soodustused

Tasuta saavad sõita:

  • laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
  • laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  • puudega kuni 16-aastane isik,
  • sügava puudega 16-aastane ja vanem isik;
  • raske nägemispuudega isik;
  • sügava või raske nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
  • Tasuta sõidu aluseks on soodustust tõendav dokument.

Liinidel 384, 865, 884, 189, 387, 791 kehtivad järgmised soodustused:

ETKN – Eesti Vabariigi pensionär ja eakas alates 60a -40%

ETKNL Perekaardiga -40%

L – Eesti Vabariigi õppur -40%

NB! Eripensioni korral tuleb pensionärisoodustuse saamiseks esitada pensionäri staatust (nii vanadus kui invaliidsus) tõendav pensionitunnistus, mis kehtib koos pildiga isikut tõendava dokumendiga.